Mynt präglade under Herod Archelaos regeringstid.

Herodes Archelaos, född cirka 23 f.Kr, död cirka 16 e.Kr, var en judisk furste, son till Herodes den store.

När Herodes dog år 4 f.Kr vägrade den romerska kejsaren Augustus att godkänne Herodes' testamente vilket ledde till att han blev furste över enbart Judeen, Samarien och Idumeen. År 6 e.Kr förvisades Archelaos på grund av anklagelser för grymhet och självvåld. Judeen, Samarien och Idumeen kom då att utgöra den romerska provinsen Iudaea, där Quirinius utnämndes till ståthållare.