Isopropanol, isopropylalkohol (IPA)[1] eller 2-propanol är den enklaste sekundära alkoholen. Den har formeln CH(CH3)2OH.

Isopropanol
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnPropan-2-ol
Övriga namnIsopropylalkohol
Kemisk formelC3H7OH eller
CH(CH3)2OH
Molmassa60,10 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer67-63-0
SMILESCC(O)C
Egenskaper
Densitet0,786 g/cm³
Löslighet (vatten)Blandbar
Smältpunkt-89 °C
Kokpunkt82,3 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Irriterande Irriterande
NFPA 704

3
1
0
LD505045 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Isopropanol är ett vanligt rengörings- och lösningsmedel.

Egenskaper redigera

Isopropanol är en lättflyktig, färglös vätska med sötaktig lukt. Isopropanol och vatten bildar en azeotrop lösning vid 87,9%. Ren isopropanol kan fås genom att den löses i cyklohexan eller diisopropyleter och sedan destilleras.

Till skillnad från etanol och metanol kan isopropanol fällas ut från en lösning genom att man tillsätter ett vattenlösligt salt. Saltet tränger ut alkoholen från lösningen och koncentrerad isopropanol flyter upp och lägger sig ovanpå vattnet.

Framställning redigera

Isopropanol kan tillverkas genom hydratisering av propen (C3H6) med vatten (H2O).

 

Processen kan göras effektivare genom att först lösa propen i svavelsyra (H2SO4), vilket ger estrar som sedan lätt kan hydrolyseras. Markovnikovs regel gör att endast en liten mängd vanlig propanol bildas.

Isopropanol kan också framställas av aceton ((CH3)2CO) och vätgas (H2).

 

Användning redigera

Isopropanol används som lösnings- och extraktionsmedel samt som antifrysmedel bland annat i motorbränslen, vid tillverkning av läkemedel, aceton och andra kemikalier. Det används även för att rengöra elektronik av olika slag.

Risker redigera

Inandning av stora mängder kan ge huvudvärk, yrsel, kräkningar och i svårare fall medvetslöshet. Vätskan avfettar huden; upprepad hudkontakt kan ge eksem. Stänk i ögonen verkar irriterande. Förtäring av isopropanol är mycket hälsofarligt och kräver omedelbar sjukhusvård.

Isopropanol är mycket brandfarlig; med luftens syre och med ljus kan explosiva peroxider bildas.

Källor redigera

Noter redigera

Se även redigera