Isoftalsyra (1,3-bensendikarboxylsyra) är en aromatisk karboxylsyra med formeln C6H4(COOH)2. Den är isomer till ftalsyra och tereftalsyra. Isotalsyrans salter och estrar kallas isoftalater. Isoftalater är mer lösliga i vatten än orto- och tereftalater.

Isoftalsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn1,3-Bensenkarboxylsyra
Kemisk formelC6H4(COOH)2
Molmassa166,1308 g/mol
UtseendeVita eller färglösa kristaller
CAS-nummer121-91-5
SMILESc1(C(=O)O)cc(C(=O)O)ccc1
Egenskaper
Densitet1,54 g/cm³
Löslighet (vatten)0,12 g/l
Smältpunkt348,5 °C (sublimeras)
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
1
1
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

Isoftalsyra framställs genom oxidation av meta-xylen med kobolt-mangan som katalysator.

   +  3 O2         +  2 H2O

AnvändningRedigera

Isoftalsyra används för framställning av aramidfiber och polyester.

Se ävenRedigera