Invers betecknar inom matematiken någots motsats eller omvändning