Invasion

när en stat övertar och besätter ett landområde, som kontrollerades av ett annat land

En invasion, vanligen ett militärt begrepp, föreligger när en stat övertar och besätter hela eller delar av ett territorium, som förut kontrollerades av ett annat land, med dess egna militärstyrkor.

Begreppet kan även användas om andra intrång i stor mängd av människor eller djur. Även i medicinen förekommer begreppet vid invasion av tumörceller i omkringliggande vävnader.

Se ävenRedigera