Invasion

militärt begrepp för en stats övertagande och besittning av ett landområde som kontrollerades av en annan stat

En invasion (senlatin invasio ’angrepp’, ’anfall’, av latin invado ’tåga fram’) avser som militärt begrepp en stor truppförflyttning och inmarsch på landterritorium som har behärskats av annan stat, i syfte att ockupera,[1] erövra, befria eller dela landet, alternativt att byta ut dess regering. Invasion föreligger när ett land, genom militär offensiv/aggression med ett stort antal kombattanter, övertar hela eller delar av ett territorium som förut kontrollerades av ett annat land.

Tyska trupper marscherar genom Warszawa under Invasionen av Polen 1939
De allierades invasion av tyskockuperade länder i Europa, och av Tyskland, inleddes med slaget vid Normandie 1944. Här armékonvoj och landstigningsfartyg som lossar proviant under slaget.

Begreppet invasion kan även användas om andra intrång av en stor mängd människor, djur eller växter, exempelvis av en invasiv art. Även i medicinen förekommer begreppet vid invasion av tumörceller i omkringliggande vävnader.

Typer av militärinvasioner redigera

Man skiljer på gränsinvasion, kustinvasion, luftinvasion (luftlandsättning) och kombinationer av dessa. Invasion kan förberedas genom bekämpning av försvararens resurser. Invasion kan också utföras som överraskande strategiskt överfall, för att snabbt besätta alla försvararens civila och militära nyckelpositioner i det aktuella området så att allt organiserat motstånd inställs.[1] En invasion kan utgöra orsaken till ett krig, vara en del av en större strategi för att avsluta ett krig, eller det kan utgöra ett helt krig i sig.

Exempel på invasioner och invasionskrig redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of invasions.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ [a b] invasion i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 24 februari 2022.