Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Den som begått olaga intrång döms för olaga intrång till böter eller fängelse i högst sex månader. [1]

Med begreppet intränger menas att någon, som från början är obehörig tränger sig in. Att kvarstanna obehörigen innebär att någon från början haft tillstånd att komma in på platsen. Av någon anledning uppmanas personen i fråga att gå därifrån men vägrar göra detta.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år.[2]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ 4 kap. 6 § 2 stycket Brottsbalken (1962:700)
  2. ^ 4 kap. 6 § 3 stycket Brottsbalken (1962:700)