Invasionsförsvar var den svenska försvarsmaktens uppbyggnad och struktur under det kalla kriget, termen används delvis i motsats till dagens insatsförsvar. Med invasionsförsvar menas att svenska försvarsmakten var uppbyggd främst för att möta ett storskaligt konventionellt militärt angrepp från Sovjetunionen som syftade att helt eller delvis ockupera Sverige. Konceptet byggde på en kvantitativt stor försvarsmakt, "folkförsvar", uppbyggd på allmän värnplikt och allmän mobilisering understödd av en omfattande inhemsk svensk vapenindustri. Idag betonas att invasionsförsvaret avvecklats till förmån till ett mindre insatsförsvar. När invasionsförsvaret stod på sin topp kunde man mobilisera 850 000 personer inom totalförsvaret.

De system som är förknippade med invasionsförsvaret är bla:

Samtliga system är svenskkonstruerade genom: Bofors, LM Ericsson, Hägglund & Söner, Karlskronavarvet, Kockums, Saab AB samt Volvo.

Se ävenRedigera