Inlandsis

omformad glaciär som täcker en större landyta
(Omdirigerad från Inlandsisen)

En inlandsis är en omformad glaciär som täcker en landareal större än 50 000 km². En inlandsis kan täcka en hel kontinent. Karaktäristiskt för inlandsisar är att deras rörelser är radiella och är föga påverkade av bottentopografin.

Idag finns inlandsis på Grönland och Antarktis, där den på Antarktis är störst. Norra Europa och Nordamerika (och en del områden på andra kontinenter) täcktes till stora delar av inlandsis under de nedisningar som skedde under kvartär. Den förste att lansera idén om att Sverige en gång varit täckt av en stor is var geologen Otto Torell (1859); ett par årtionden tidigare hade den schweiziske forskaren Louis Agassiz utvecklat samma uppslag för Alperna, men det tog tid innan detta accepterades av geologerna.

Inlandsisar idagRedigera

 
Karta över Grönland som visar inlandsisens tjocklek. GISP avser den plats där Greenland Ice Sheet Project, borrat fram en 3 km djup iskärna.

Inlandsisen på GrönlandRedigera

Inlandsisen på Grönland täcker en yta på 1,7 miljoner km² vilket motsvarar ungefär 80 procent av Grönlands yta. Inlandsisen innehåller 2,8 miljoner km³ is och skulle, om den smälte, leda till en höjning av havsytan med 7,2 meter[1]. Istjockleken är på många ställen över två kilometer och mer än tre kilometer på det tjockaste stället. Medeltjockleken är 2135 meter.[2]

Inlandsisen som undersökts i borrkärnor på Grönland är mer än 110 000 år gammal[3]. Isen byts kontinuerligt ut och Grönland har haft inlandsis sedan Pliocen eller tidig Pleistocen, det vill säga åtminstone 1,5 miljoner år, genom sammansmältning av inlandsisar och glaciärer. Den utvecklades framförallt under sen Pliocen och mycket snabbt under den första kontinentala nedisningen.[4]

 
En satellitbild över Antarktis

Inlandsisen på AntarktisRedigera

Inlandsisen på Antarktis är jordens största enskilda ismassa. Den täcker en yta på nästan 14 miljoner kvadratkilometer och innehåller 30 miljoner kubikkilometer is. Kring 90 % av jordens sötvatten är bunden i denna is.Om isen på Antarktis skulle smälta, så skulle det leda till en höjning av havsytan med 58,3 meter[1]. På östra Antarktis vilar isen på en större landmassa, men den i västra Antarktis vilar på en arkipelag, där havsbotten på vissa ställen når ett djup ner till 2 500 meter.

Spår och effekter av tidigare inlandsisarRedigera

LandhöjningRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Postglacial landhöjning.

En inlandsis enorma massa inverkar med ett stort tryck på jordskorpan som pressas ner av isens tyngd. Under den senaste nedisningen som skedde under Weichsel uppskattar man att inlandsisen var upp till 3–4 km tjock. Den bör då ha pressat ner jordskorpan drygt 1 000 meter eftersom jordskorpan har ungefär tre gånger större täthet än is[5]. I takt med att isen försvinner uppstår en s.k. isostatisk landhöjning. Det vill säga en landhöjning som är 'passiv' och inte har uppkommit genom till exempel bergskedjebildning. Landhöjningen är som snabbast just när isen försvunnit, därefter avtar hastigheten exponentiellt.

 
Isräfflor på en berghäll vid vattnet. De tydligaste räfflorna framträder till vänster om tändsticksasken i riktning från vattnet mot betraktaren. Hitom tändsticksasken finns en spricka som går nästan vinkelrätt mot isräfflorna; den sprickan är ingen isräffla.

IsräfflorRedigera

Huvudartikel: Isräfflor

Isräfflor är en ytform som finns på berg och avslöjar att området en gång varit täckt av en inlandsis. De har bildats av stenar och block som varit infrusna i inlandsisens botten, men följt med vattenströmmarna när isen smält och repat upp berghällen. Räfflornas riktning avslöjar på detta sätt inlandsisens avsmältningsriktning. Om man på samma häll har isräfflor som korsar varandra betyder det att de inte har bildats vid samma tillfälle, utan kan vara spår efter flera olika nedisningar.

Jordarternas lagerföljdRedigera

I samband med att en inlandsis smälter undan, bildas det olika jordarter, dessa kan till exempel vara morän, glacial och postglacial lera, sand och silt. Genom att studera jordarternas lagerföljd kan man se hur isavsmältningen har skett. Morän är en jordart som bildas i takt med att isen smälter undan. På flera ställen i Sverige har man hittat spår efter två, eller fler, lager av morän i samma profil, vilket man tolkat som att den senaste isen har bildat den översta moränen, och en äldre is har bildat den undre moränen.

IsströmRedigera

En del av en glaciär/inlandsis som rör sig snabbare än den omgivande isen kan kallas isström[6]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ice sheet, 11 juni 2007.

NoterRedigera

  1. ^ [a b] http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
  2. ^ Encyclopaedia Britannica, Multimedia edition.. 1999 
  3. ^ ”The Summit Ice Cores (GISP2 and GRIP)”. http://www.agu.org/revgeophys/mayews01/node2.html. Läst 19 juni 2007. 
  4. ^ Isen försvinner Arkiverad 17 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.. National Geographic. Läst 2015-11-04.
  5. ^ Lars-Erik Åse (1987). Känn ditt land 3. Spår efter isen. STF 
  6. ^ "isström". NE.se. Läst 11 december 2012.