Isräfflor är spår av glaciärer som bildas på rundhällar. Sten och block som ligger infrusna i glaciärens botten bildar repor i hällen när glaciären förflyttar sig. Isräfflorna är normalt inte speciellt djupa, vanligtvis som mest ett par centimeter. Det finns dock extrema fall med mycket djupare räfflor. Exempel finns vid Klockaretorpet i Norrköping där isräfflorna är 30–40 cm djupa. I National Natural Landmark, Kelleys Island, Ohio, USA finns isräfflor som är 3 meter djupa.

Isräfflor på en berghäll vid vattnet. De tydligaste räfflorna framträder till vänster om tändsticksasken i riktning från vattnet mot betraktaren. Hitom tändsticksasken finns en spricka som går nästan vinkelrätt mot isräfflorna, den sprickan är ingen isräffla.

De talrika isräfflorna i det svenska landskapet bildades framför allt under den senaste nedisningen (Weichsel). De ger bland annat information om isens rörelseriktning. Tydligast kan de observeras på av isen slipade nakna hällar i landets skärgårdar. Besökande anmanas att inte elda direkt på berghällarna eftersom värmespänningarna i stenen kan förstöra spåren efter istiden.[källa behövs]