Industriell ekologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som är inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem.