Hypoöstrogenism eller östrogenbrist är ett tillstånd av för låga värden östrogen, vilket som regel drabbar endast kvinnor.

Hypoöstrogenism
Klassifikation och externa resurser
ICD-9 256.3

Hypoöstrogenism kan bero på att äggstockarna inte producerar tillräckligt med östrogen (hypogonadism), vilket kan uppkomma vid puberteten eller klimakteriet. Eftersom omvandlingen av testosteron till östrogen är beroende av fettvävnad kan det också uppkomma vid undervikt, till följd av anorexia nervosa, svält eller hård fysisk träning.

Vid hypoöstrogenism minskar bentätheten, risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar, och den reproduktiva förmågan sänks vilket kan yttra sig som amenorré i fertil ålder. På grund av den minskade omvandlingen till östrogen, kan tillståndet hänga samman med hyperandrogenism vilket kan ge hirsutism och annan utveckling av manliga sekundära könskarakteristika (virilism). Det är också möjligt att hypoöstrogenism minskar kollagenet i huden.

Brist på östrogen leder till överdriven hunger (hyperfagi) och fetma med tendens till bukfetma men med minskat underhudsfett, och tillståndet ökar därmed risken för metabolt syndrom och dess komplikationer. För låga värden östrogen ökar risken för inflammationer.[1]

Det är osäkert om hypoöstrogenism kan orsaka besvär hos män. En studie på män med Noonans syndrom har visat på samband mellan låga östrogenvärden och osteopeni.

Innehåll

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Brown, L. M., and D. J. Clegg. "Central effects of estradiol in the regulation of food intake, body weight, and adiposity." The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 122.1 (2010): 65-73

KällorRedigera

  • Mary Jane De Souza et al, Physiological aspects and clinical sequelae of energy deficiency and hypoestrogenism in exercising women, Hum. Reprod. Update (September/October 2004) 10 (5): 433-448.
  • H Sumino et al, Effects of aging and postmenopausal hypoestrogenism on skin elasticity and bone mineral density in Japanese women, Endocr J. 2004 Apr;51(2):159-64
  • Camil Castelo-Branco et al, Menstrual history as a determinant of current bone density in young hirsute women, Metabolism Volume 45, Issue 4, April 1996, Pages 515-518
  • M. Takagi et al, Estrogen Deficiency is a Potential Cause for Osteopenia in Adult Male Patients with Noonan's Syndrome, Calcified Tissue International Volume 66, Number 3, 200-203