Holjeån är en å som rinner söderut från nordvästra Blekinge (Olofströms kommun) till nordöstra Skåne (Bromölla kommun) och mynnar i Ivösjön.

Holjeån strax utanför Näsum med Västanå kvarn i bakgrunden.
Holjeån vid resterna av Östafors bruk.

Holjeån rinner upp i sjön Halen strax väster om Olofström. Sportfisket i ån är främst riktat på stationär öring och på uppvandrande lax och havsöring från Ivösjön.[1]

I den del som ligger i Skåne meandrar ån först naturligt genom området och övergår senare i bland annat två forssträckor. Längs ån finns alkärr som översvämmas vid högvatten. Delar av Holjeåns sträckning är naturreservat och klassat som riksintresse och Natura 2000-område. I ån lever flodpärlmussla.[2]

På 1600-talet kallades Holjeån bland annat Ammings/Aminge å (även benämning på Skräbeån) och Gemsiö (Jämshög) å.[3][4]

Källor redigera