Den här artikeln handlar om kärrtypen. För förorten till Vanda i Finland, se Alkärr, Vanda.

Alkärr är en typ av ängsskog på mycket fuktig mark, som tidvis står under vatten, särskilt under snösmältningen och i samband med kraftigare regnperioder. Träden, främst klibbal, bildar stora upphöjda socklar, där många skuggtåliga växter som behöver en torrare miljö trivs, medan partierna mellan socklarna rymmer en rik flora av kärrväxter.

Alkärren utgör en starkt hotad vegetationstyp; många har förvandlats till åkermark, andra torkat ut genom utdikning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000