Hjälpfartyg är en typ av örlogsfartyg, som byggts för civila uppgifter, men tidvis inkallas för militär tjänst. Hjälpfartyg kan användas såväl som stridsfartyg som trängfartyg. De utrustas vid mobiliseringen med minräls, kanoner från utrangerade stridsfartyg samt paravaner och minsvep.


Sverige har använt hjälpfartyg som minfartyg, kryssare, minsvepare och kanonbåtar.

Storbritannien använder som beteckning på hjälpfartyg förkortningen "STUFT" (=Ship Taken Up from Trade). Ett exempel är det ombyggda helikopterhangarfartyget Atlantic Conveyor som sänktes i Falklandskriget

En speciell form av hjälpfartyg är de som utnyttjar den i Folkrätten legitima möjligheten att segla under falsk flagg fram till det ögonblick man påbörjar stridshandlingar. Den tyska marinen har under båda världskrigen använt till neutrala lastfartyg maskerade hjälpkryssare, vilka använts för att uppbringa motståndarnas handelsfartyg. Under första världskriget använde Storbritannien sådana fartyg som "Ubåtsfällor", dvs man kryssade i ubåtsinfekterade farvatten och när ubåtar dök upp i övervattensläge för att uppbringa eller sänka dem, förvandlade de sig till starkt beväpnade stridsfartyg.

Se ävenRedigera