Trängfartyg är en typ av örlogsfartyg. Fartygen är avsedda för marin underhållstjänst, till exempel förrådsfartyg, tankfartyg, bogserbåt, ubåtsbärgningsfartyg och logementsfartyg.

Tyska trängfartyget Berlin (A1411).

Se även redigera