Hemvärn är en typ av nationella militära reservförband bestående av frivilliga personer.

Den frivillige hemvärnssoldaten har normalt ett civilt liv och all verksamhet inom hemvärnsförbandet som till exempel övningar sker på fritiden. I de flesta fall tränas och utrustas soldaterna av samt är underställda landets reguljära försvarsmakt eller krigsmakt. Hemvärnssoldater betraktas som kombattanter enligt Genèvekonventionerna. Beroende på de nationella lagarna har en soldat oftast skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under vissa former av kriser eller under krigstillstånd. I en del länder kan en soldat efter avslutad tjänstgöring i ett ordinarie förband gå över till ett hemvärnsförband för att kompetensen ska behållas inom landets väpnade styrkor.

Hemvärn i världen

redigera

Listan är ej komplett.

Namn Verksamhetsår Aktiva[1] Reserv[1] Övrig information
    Hemvärnet Grundat 1940 22 000
    Hjemmeværnet Grundat 1949 20 000 30 000
    Heimevernet Grundat 1945 30 000 20 000
    Maakuntajoukot-Landskapstrupperna Grundat 2010
  Suojeluskuntajärjestö-Skyddskårsorganisationen 1917-1947 100 000
  Ålands hemvärn 1939-1944 1 800 Verksamma endast på Åland
    Kaitseliit Återupprättat 1990 8 000 Fanns först 1918-1940
    Zemessardze Grundat 1990 11 000 Efterträdare till Aizsargi 1918-1940
    Lietuvos šauliu sąjunga Återupprättat 1990 5 000 Fanns först 1918-1940
  Aktivní záloha Grundat 2004 2 400
  Ansar Bahini Grundat 1971 120 000
  Canadian Rangers Grundat 1947 4 000 Verksamma i de arktiska området av Kanada
  Emergency Volunteers Reserve Force
    Falkland Islands Defence Force Grundat 1892 100 100
  Home Guard 1940-1945 1 800 000
  Home Service Force 1982-1992 5 000
  Local Defence Force/Fórsa Cosanta Áitiúil 1941-1947 103 000
    Kampfgruppen der Arbeiterklasse 1952-1990 210 000
  State Defense Forces Grundat 1903 15 000[2]
  Cuerpos de Defensa Rurales Grundat 1926 14 000
  Home Guards Grundat 1962 410 000
  Civil Defence Force Grundat 1986 35 000 Tidigare Home Guard Service

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ [a b] Siffrorna för aktiva och reserver är ungefärliga
  2. ^ State Guard Association of the United States 2010-03-18