Hjemmeværnet

dansk hemvärnsorganisation

Hjemmeværnet är en dansk hemvärnsorganisation, motsvarigheten till det svenska Hemvärnet.

TillkomstRedigera

Efter krigsslutet 1945 var det många motståndsmän som inte ville lämna ifrån sig sina vapen utan bildade hemvärnsföreningar. Den statliga hemvärnsorganisationen grundades 1949 på initiativ av den socialdemokratiske folketingsmannen Frode Jakobsen, som under kriget hade varit en ledande motståndsman och ledamot i Frihetsrådet. Jakobsen blev det danska hemvärnets förste civile chef.

UppdragRedigera

Det danska hemvärnet har till uppdrag att understödja försvarets och det civila samhällets beredskap.[1]

FörsvarsstödRedigera

 • Bevakning av militär anläggninar, däribland flygbaser
 • Utbildning av försvarets soldater
 • Luftrumsövervakning
 • Gränsövervakning till sjöss
 • Havsmiljöinsatser [1]

Civilt stödRedigera

 • Sjöräddningsinsatser
 • Reservpolisinsatser, som
  • Skydd av civila flygplatser
  • Stödja skattemyndigheten vid tullövervakning
  • Avspärrningar
  • Trafikreglering
  • Bistå vid eftersökning av försvunna personer [1]

OrganisationRedigera

Det danska hemvärnet leds av Hjemmeværnskommandoen (hemvärnskommandot). Hemvärnskommandot leds dels av en militär chef, Chefen for Hjemmeværnet (en generalmajor) och en civil chef, Den Kommitterede for Hjemmeværnet.[2]

Under hemvärnskommandot lyder: [3]

 • Hjemmeværnsskolan (hemvärnsskolan)
 • Hærhjemmeværnet (HHV) (arméhemvärnet)
 • Flyverhjemmeværnet (FHV) (flyghemvärnet)
 • Marinehjemmeværnet (MHV) (marinhemvärnet)

ArméhemvärnetRedigera

 
Hemvärnspolis
 • 3 Totalförsvarsregioner[3] (chef: överste från armén)
  • 12 Hærhjemmeværnsdistrikter[3] HHD (chef: avlönade överstelöjtant eller major från hemvärnet)
   • 208 hemvärnskompanier (chef: kapten i hemvärnet)
 • Virksomhedshjemmeværnet[3] (driftvärnet)
  • Energi VEN
  • Tele VTE
  • Järnväg VJE
   • 16 hemvärnskompanier

FörbandstyperRedigera

 • Det finns ett hemvärnskompani HVK för varje kommun. Varje HVK består av en eller flera bevakningsplutoner.
 • Det finns ett stabshemvärndskompani STHVK per hemvärnsdistrikt.
 • Polishemvärnskompanierna utgör en reservpolis, vilken står under befäl av chefer från den ordinarie polisen. Vid normal instats är kompaniets hemvärnssoldater obeväpnade. Vid särskild insats samt under kris och krig är det fullt beväpnat.
 • Infanterihemvärnskompanierna består av minst två skytteplutoner och har stridsuppdrag. Hemvärnsdistriktets spaningsplutoner och motoriserade övervakningsplutoner tillhör infanterihemvärnskompanierna.
 • Særlig Støtte og Rekognoscering SSR är arméhemvärnets fjärrspaningsförband, ställd till arméns förfogande och direkt underställd Hærens Operative Kommando.

FlyghemvärnetRedigera

 • 2 flyghemvärnsdistrikt FHD
 • 1 avdelning under Bornholms hemvärn
  • 33 eskadriller (divisioner) (chef: kapten i hemvärnet)
  • Hemvärnets flygande avdelningar HFD med åtta flygplan

MarinhemvärnetRedigera

 
Flottiljfartyget MHV 906 Fanø
 • 2 marinhemvärnsdistrikt MHD
 • 1 avdelning under Bornholms hemvärn
  • 39 hemvärnsflottiljer HVF (chef: kapten i hemvärnet)
  • 30 flottiljfartyg

FörbandstyperRedigera

 • Sjögående flottilj (HVF)
 • Stabsflottilj(MHD FRIVST)
 • Musikflottilj (MU HVF)
 • Maritime Force Protection (HVF MFP)

Internationella insatserRedigera

 
Danska hemvärnssoldater under övning i South Dakota.
 • Närskyddstropp, Basra, Irak (2006) - huvudsakligen från SSR
 • Närskyddstropp, Bagdad, Irak (2007)
 • Bevakningspluton, Helmand, Afghanistan (2009-2011)
 • Bevakningspluton, Kosovo (2011-2013)

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Hjemmeværnet, 28 maj 2013.
 1. ^ [a b c] Opgaver 2013-07-1.
 2. ^ Ledelsen 2013-07.31.
 3. ^ [a b c d] Organisation 2013-07.31.

Externa länkarRedigera