Hjemmeværnet

dansk hemvärnsorganisation

Hjemmeværnet är en dansk hemvärnsorganisation, motsvarigheten till det svenska Hemvärnet.

Tillkomst Redigera

Efter krigsslutet 1945 var det många motståndsmän som inte ville lämna ifrån sig sina vapen utan bildade hemvärnsföreningar. Den statliga hemvärnsorganisationen grundades 1949 på initiativ av den socialdemokratiske folketingsmannen Frode Jakobsen, som under kriget hade varit en ledande motståndsman och ledamot i Frihetsrådet. Jakobsen blev det danska hemvärnets förste civile chef.

Uppdrag Redigera

Det danska hemvärnet har till uppdrag att understödja försvarets och det civila samhällets beredskap.[1]

Försvarsstöd Redigera

 • Bevakning av militäranläggningar, däribland flygbaser
 • Utbildning av försvarets soldater
 • Luftrumsövervakning
 • Gränsövervakning till sjöss
 • Havsmiljöinsatser [1]

Civilt stöd Redigera

 • Sjöräddningsinsatser
 • Reservpolisinsatser, som
  • Skydd av civila flygplatser
  • Stödja skattemyndigheten vid tullövervakning
  • Avspärrningar
  • Trafikreglering
  • Bistå vid eftersökning av försvunna personer [1]

Organisation Redigera

Det danska hemvärnet leds av Hjemmeværnskommandoen (hemvärnskommandot). Hemvärnskommandot leds dels av en militär chef, Chefen for Hjemmeværnet (en generalmajor) och en civil chef, Den Kommitterede for Hjemmeværnet.[2]

Under hemvärnskommandot lyder: [3]

 • Hjemmeværnsskolan (hemvärnsskolan)
 • Hærhjemmeværnet (HHV) (arméhemvärnet)
 • Flyverhjemmeværnet (FHV) (flyghemvärnet)
 • Marinehjemmeværnet (MHV) (marinhemvärnet)

Arméhemvärnet Redigera

 
Hemvärnspolis
 • 3 Totalförsvarsregioner[3] (chef: överste från armén)
  • 12 Hærhjemmeværnsdistrikter[3] HHD (chef: avlönade överstelöjtnant eller major från hemvärnet)
   • 208 hemvärnskompanier (chef: kapten i hemvärnet)
 • Virksomhedshjemmeværnet[3] (driftvärnet)
  • Energi VEN
  • Tele VTE
  • Järnväg VJE
   • 16 hemvärnskompanier

Förbandstyper Redigera

 • Det finns ett hemvärnskompani HVK för varje kommun. Varje HVK består av en eller flera bevakningsplutoner.
 • Det finns ett stabshemvärnskompani STHVK per hemvärnsdistrikt.
 • Polishemvärnskompanierna utgör en reservpolis, vilken står under befäl av chefer från den ordinarie polisen. Vid normal instats är kompaniets hemvärnssoldater obeväpnade. Vid särskild insats samt under kris och krig är det fullt beväpnat.
 • Infanterihemvärnskompanierna består av minst två skytteplutoner och har stridsuppdrag. Hemvärnsdistriktets spaningsplutoner och motoriserade övervakningsplutoner tillhör infanterihemvärnskompanierna.
 • Særlig Støtte og Rekognoscering SSR är arméhemvärnets fjärrspaningsförband, ställd till arméns förfogande och direkt underställd Hærens Operative Kommando.

Flyghemvärnet Redigera

 • 2 flyghemvärnsdistrikt FHD
 • 1 avdelning under Bornholms hemvärn
  • 33 eskadriller (divisioner) (chef: kapten i hemvärnet)
  • Hemvärnets flygande avdelningar HFD med åtta flygplan

Marinhemvärnet Redigera

 
Flottiljfartyget MHV 906 Fanø
 • 2 marinhemvärnsdistrikt MHD
 • 1 avdelning under Bornholms hemvärn
  • 39 hemvärnsflottiljer HVF (chef: kapten i hemvärnet)
  • 30 flottiljfartyg

Förbandstyper Redigera

 • Sjögående flottilj (HVF)
 • Stabsflottilj(MHD FRIVST)
 • Musikflottilj (MU HVF)
 • Maritime Force Protection (HVF MFP)

Internationella insatser Redigera

 
Danska hemvärnssoldater under övning i South Dakota.
 • Närskyddstropp, Basra, Irak (2006) - huvudsakligen från SSR
 • Närskyddstropp, Bagdad, Irak (2007)
 • Bevakningspluton, Helmand, Afghanistan (2009–2011)
 • Bevakningspluton, Kosovo (2011–2013)

Referenser Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Hjemmeværnet, 28 maj 2013.
 1. ^ [a b c] Opgaver Arkiverad 24 mars 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2013-07-1.
 2. ^ Ledelsen Arkiverad 28 juni 2014 hämtat från the Wayback Machine. 2013-07.31.
 3. ^ [a b c d] Organisation Arkiverad 16 september 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2013-07.31.

Externa länkar Redigera