Hemvärnet i Indien - Home Guards Organization är en frivillig styrka som först uppsattes i Indien 1946, som hjälp för polisen vid kravaller och etniska konflikter. Efterhand bildade allt fler delstater frivilligstyrkor. Efter det sino-indiska kriget 1962 begärde centralregeringen att alla delstater och unionsterritorier skulle samordna sina frivilligstyrkor till en enhetlig hemvärnsorganisation.[1]

Indiska hemvärnssoldater demonstrerar sjukvårdstjänst vid en förevisning 1964
Kvinnliga hemvärnssoldater vid en förbimarsch 1964

Uppdrag Redigera

Det indiska hemvärnet är underställda delstatspolisen och har följande uppgifter:

 • Polisreserv för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet
 • Katastrofinsatser
 • Beredskapsstyrka för militära och icke-militär nödlägen
 • Teknisk beredskap för transporter, fältarbeten, brandförsvar, sjukvård, energiförsörjning, vattenförsörjning och teleförbindelser.
 • Gränshemvärnet (Border Wing) med 18 bataljoner biträder Indiens gränstrupper.
 • Marinhemvärnet biträder Indiens kustbevakning.
 • Brandhemvärnet (Fire Wing) biträder brandväsendet.

Gränshemvärnet har, utöver hemvärnets grundläggande uppdrag, följande uppdrag:[2]

 • ansvar för lokal säkerhet i gränsbyarna, stärka motståndsviljan i gränsområdet och förhindra gränsöverskridande plundringståg
 • skydda förbindelser och transporter vid förhöjd beredskap samt bistå lokala myndigheter med att lösa lokala säkerhetsproblem
 • biträda gränstrupperna med gränspatruller och med att bekämpa infiltratörer

Organisation Redigera

Hemvärn finns i alla delstater och unionsterritorier utom i Arunachal Pradesh och Kerala där andra organisationer ansvarar för samma uppgifter.

Central nivå Redigera

I det indiska unionsinrikesministeriet i Delhi ansvarar generaldirektören för civilförsvaret för hemvärnsfrågor.[2]

Delstatsnivå Redigera

På delstatsnivå leds hemvärnets verksamhet av en generalkommendant, som är en högre polischef. På regional nivå har hemvärnschefen polisintendents grad (major); på distriktsnivå biträdande polisintendents (kapten).[2]

Vanligt hemvärn Redigera

 • 1 kompani = 3 plutoner
 • 1 pluton = 3 grupper[2]

Gränshemvärn Redigera

Border Wing Home Guards finns i gränsområdena i Punjab, Rajasthan, Gujarat, Assam, Västbengalen, Meghalaya och Tripura. Det finns sex gränshemvärnsbataljoner i Punjab, fyra vardera i Rajasthan och Gujarat och en vardera i de övriga delstaterna nämnda ovan. Gränshemvärnet är bättre utbildat, övat och utrustat än det vanliga hemvärnet och är fullt beväpnat. De samarbetar med gränstrupperna och med armén.[2]

Personal Redigera

Hemvärnssoldaterna är frivilliga som ställer upp på sin fritid för utbildning och övning. På distriktsnivå finns det en avlönad kader för utbildning och stabstjänst.[2]

Det indiska hemvärnet hade 2009 en planlagd styrka om 573 793 hemvärnssoldater. Den verkliga styrkan var 486 401.[1] De är rekryterade från många olika samhällssektorer, som läkare, advokater, lärare, statstjänstemän, privattjänstemän, industriarbetare, lantarbetare och andra.

Alla medborgare i åldern 18-50 år kan anmäla sig som frivilliga för en kontraktsperiod om 3-5 år. Vid tjänstgöring erhålles en ekonomisk gottgörelse. Efter tre år i hemvärnet kan en hemvärnssoldat erhålla fördjupad utbildning av polisen i ordningstjänst, brottsförebyggande arbete, gränsbevakning, katastrofhjälp, brandskydd och brandförsvar, valbevakning med mera.

Utbildning Redigera

I delstaten Tripura gäller följande utbildningsregler.[3]

Utbildningsnivå Stadskompani Landsbygdskompani Anmärkning
Grundutbildning 170 timmar med 1 ½ - 2 ½ timme per vecka
+ 10 dagar heltidsövning
6 veckors sammanhållen utbildning
= 276 timmar
Vidareutbildning 2 ½ timme per vecka
+ 8 dagar heltidsövning
samma som för stadskompani Fokus på idrott, närstrid, exercis, skjututbildning, kravalltaktik och rättsregler.
Befälsutbildning
Plutonchef
21 dagar samma som för stadskompani
Befälsutbildning
Kompanichef
30 dagar samma som för stadskompani

Grader Redigera

Kompaniet är den grundläggande organisationsenheten i det indiska hemvärnet. Högre befattningar innehas antingen av polisbefäl eller av hemvärnsmän. Personalstrukturen är inte enhetlig mellan delstaterna.

Grader i Himachal Pradesh Redigera

Grad i hemvärnet Tjänsteställning som [4]
Company Commander Inspector Police
Senior Platoon Commander Sub-Inspector Police
Platoon Commander Assistant Sub-Inspector Police
Havildar Head Constable
Section Leader Constable

Grader i Assam Redigera

Grad i hemvärnet[5] Befattning [6] Befattningens namn på svenska
Dalpati eller Sarbadhinayak Commandant General delstatens hemvärnschef
Jila-Adhinayak Area Commandant hemvärnsområdeschef
Subedar Company Commander kompanichef
Jathedar Platoon Commander plutonchef
Nayak Section Commander gruppchef
Desh-rakshi-sena Home Guard hemvärnssoldat

Grader i Punjab Redigera

Grader i hemvärnet i allmänhet [7] Grader i Gram Raksha Dal
(Village Defence Force) [6]
Commandant General Gram Raksha Dal Chief
Deputy Commandant General Chief Organizer, Gram Raksha Dal
Commandant Director, Training, Gram Raksha Dal
Regional Commandant Senior Staff Officer
Batallion Commander Zonal Organizer
Battalion—Second-in-Command District Organizer
District Commandant -
Company Commander Company Commander
Company Second-in-Command Company Second-in-Command
Platoon Commander Supervisor
- Instructor
- Platoon Commander

Grader i Tamil Nadu Redigera

Grad Grad i polisen Anmärkningar
Commandant General Director General delstatens polischef är tillika delstatens hemvärnschef
Deputy Commandant General Inspector General Home Guards and Civil Defence generalinspektören för hemvärnet och civilförsvaret är delstatens ställföreträdande hemvärnschef
Commandant District Superintendent of Police distriktspolischefen är tillika chef för hemvärnet i polisdistriktet
Assistant Commandant General frivillig hemvärnssoldat regional hemvärnschef
Area Commandant frivillig hemvärnssoldat hemvärnsdistriktschef
Deputy Area Commander (Women) frivillig hemvärnssoldat chef för det kvinnliga hemvärnet i distriktet
Divisional Commander frivillig hemvärnssoldat hemvärnsområdeschef
Company Commander frivillig hemvärnssoldat kompanichef
Platoon Commander frivillig hemvärnssoldat plutonchef
Section Leader frivillig hemvärnssoldat gruppchef
Assistant Section Leader frivillig hemvärnssoldat ställföreträdande gruppchef
Home Guard frivillig hemvärnssoldat menig hemvärnssoldat
Källa: [8]

Materiel Redigera

Det indiska hemvärnet är utrustade med vapen av äldre typ, såsom repetergevär av Lee-Enfieldmodell, kulsprutepistol av Stenmodell och kulsprutegevär modell Bren.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Home Guard (India), 11 december 2009.