Handelsplats är en plats där man kan handla varor av olika slag inom ett begränsat område. Ordet är i svenska språket i ofta förknippat med historiska handelsplatser.

1991 års utgrävningar av marknadsplatsen i Birka.

Historiskt uppkom handelsplatser som knutpunkter för marin transport, alltså förbundna genom skeppsfart. Handelsplatser utvecklades omkring Östersjön troligen redan under nordisk bronsålder 1700–500 f.Kr.[1] Handeln utvecklades sedan under vendeltiden och multietniska mötesplatser som Truso, Grobin och Helgö uppstod.[2][3] Längs floderna i nuvarande Ryssland, i Polen och Baltikum samt på Brittiska öarna uppstod sedermera betydande centra för handel under vikingatiden. En viktig drivkraft i Östersjöns fall är tillgången till bärnsten. Den direkta efterföljaren till vikingatidens handelsmän blev Hansan med viktiga säten i Lübeck, Riga och Gdansk.

Vikingatida handelsplatser redigera

 
Daugmale fornborg hörde till en stor vikingatida handelsplats belägen några mil upp i floden Daugava i nuvarande Lettland. Man tror att Daugmale var befolkat av balter, slaver och skandinaver. Idag ligger hela platsen, förutom borgen, under vatten p.g.a. ett kraftverksbygge. I Daugmale har man hittat den enda runinskriften som återfunnits i Lettland.[4]
 
Gnezdovo i nuvarande Ryssland var befolkat av skandinaver, slaver och andra, bl.a. folk från Mähren. Där finns idag ett gigantiskt gravfält som bara till en tredjedel är undersökt. Gnezdovo ligger nära Smolensk vid Dnepr.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Wehlin, Joakim (2013). ÖSTERSJÖNS SKEPPSSÄTTNINGAR. Monument och mötesplatser under yngre bronsålder. sid. ss. 20. Läst 15 maj 2023 
  2. ^ Gunnarsson, Daniel (2012). The Scandinavian Settlement at Grobiņa, Latvia.. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537484/FULLTEXT01.pdf. Läst 24 juli 2023 
  3. ^ Marek F. Jagodziński (2009). ”Wulfstans Voyage”. https://www.academia.edu. sid. 182-197. https://www.academia.edu/26679108/Jagodzi%C5%84ski_M_F_2009_The_settlement_of_Truso_Wulfstans_Voyage_Roskilde_182_197. Läst 24 juli 2023. 
  4. ^ [a b] Larsson, Gunilla (2007). Ship and Society, Maritime ideology in Late Iron Age Sweden. sid. ss. 189. Läst 15 maj 2023 
  5. ^ ”Latvian Hillforts, Daugmale Hillfort”. hillforts.eu. https://www.latvian-hillforts.lv/daugmale-hillfort/. Läst 24 juli 2023.