Halt

mängden av ett visst innehåll

Med halt (uttal [h'alt], icke [hɑːlt] ) menas mängden av ett visst innehåll. Det uttrycks ofta som ett procent-tal. Det har därvid betydelse huruvida mängden av substansen avser volym eller vikt, vilket är avgörande för tolkningen av angiven halt.

Man kan också tala om felhalt, t.ex. antalet felaktiga byte i förhållande till totalantalet under en specificerad tidrymd överförda byte i en digital telekommunikation.

Se ävenRedigera