Skrymdensitet är ett densitetsmått som används för porösa material, till exempel granulära material. I skrymdensiteten inräknas materialets totala volym, inklusive volymen av öppna och slutna porer. Detta medför att skrymdensiteten blir lägre än kompaktdensiteten. För ämnen som inte är porösa är skrym- och kompaktdensitet lika stora.[1]

ReferenserRedigera