Torrhalt eller torrsubstanshalt (TH) är halten av torrsubstans i en lösning eller i ett material. Torrsubstansen är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning. Fullständig torkning erhålles normalt genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 105 °C i 24 timmar.

Normalt avses viktbaserad torrhalt (gravimetrisk bas), men volumetrisk bas kan också förekomma. Den viktsbaserade torrhalten (TH) definieras sålunda

Där är torrsubstansens massa, är bulkmaterialets (fuktiga) massa och är vattnets (fuktens) massa.

Begreppet torrsubstanshalt används i många sammanhang inom jordbruk och industri för att beskriva den andel av ett fuktigt material som inte avdunstar. Torrsubstanshalten är relaterad till fukthalten (FH) enligt

och ofta anges torrhalt liksom fukthalt i procent.