Mats Håkan Ingemar Welff, född 12 juli 1947 i Landskrona församling i Malmöhus län,[1] är en svensk militär.

Mats Welff
Information
Född12 juli 1947 (74 år)
Landskrona församling i Malmöhus län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1970–2002
GradGeneralmajor
BefälMalmöbrigaden, Nordbat 1, Hallands regemente, rikshemvärnschef
Övrigt arbeteRegiondirektör i Region Skåne

BiografiRedigera

Welff avlade studentexamen 1966.[2] Han avlade officersexamen vid Kungliga Krigsskolan 1970 och utnämndes samma år till fänrik vid Göta livgarde,[3] där han tjänstgjorde 1970–1972.[2] Han befordrades till löjtnant vid Norra skånska regementet 1972[3] och till kapten där 1973,[4] varefter han tjänstgjorde vid regementet till 1979.[2] Åren 1979–1981 gick han Högre kursen vid Militärhögskolan och befordrades till major 1981, varpå han tjänstgjorde vid staben i Södra militärområdet 1981–1983.[2] Han var detaljchef vid Arméstaben 1984–1986.[4] År 1986 befordrades han till överstelöjtnant och var 1986–1988 chef för Markoperationsavdelningen vid staben i Södra militärområdet, varefter han 1988–1989 var ställföreträdande chef för Operationsledningen i Södra militärområdet.[3] Han blev överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1989[4] och gick International Training Course in Security and Disarmament i Genève 1989–1990,[2] varpå han var chef för Grundutbildningsbataljonen vid Södra skånska regementet 1990–1991.[3]

År 1991 befordrades han till överste och 1991–1994 var han chef för Malmöbrigaden.[5] Åren 1993–1994 var han också chef för Nordbat 1 i Makedonien.[5] Han befordrades 1995 till överste av första graden och var chef för Strategiavdelningen i Planeringsstaben vid Högkvarteret 1995–1996,[5][6] varpå han var chef för Hallands regemente tillika befälhavare för Hallands försvarsområde 1996–1998 och chef för Södra arméfördelningen 1998–2000,[5][2] tillika stabschef i Södra militärområdet 1999–2000.[7] År 2000 befordrades han till generalmajor och var 2000–2002 rikshemvärnschef.[5][8] Welff lämnade Försvarsmakten 2002 och var 2002–2007 regiondirektör i Region Skåne.[8][9]

Mats Welff invaldes 1992 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[3]

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ [a b c d e f] Engman, Guy m.fl., red (2001). Svensk försvarskalender 2002. Eskilstuna: Streck & Punkt ! AB. sid. 486 .
  3. ^ [a b c d e] Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 206. ISBN 91-630-4181-2 .
  4. ^ [a b c] Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 229 .
  5. ^ [a b c d e] Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 230 .
  6. ^ Sveriges statskalender 1995. Stockholm: Fritzes. 1995. sid. 216 .
  7. ^ Sveriges statskalender 2000. Stockholm: Fritzes. 2000. sid. 222 .
  8. ^ [a b] Moen, Ann, red (2006). Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok. Malmö: Nationalencyklopedin. sid. 621 .
  9. ^ Anderson, Björn (2016). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 114. ISBN 978-91-980878-8-8 .