Öppna huvudmenyn

Gustaf Jakob Edelstam, född 24 juni 1831 i Stockholm, död 6 maj 1892 i Uppsala, var en svensk ämbetsman och landshövding.

Gustaf Edelstam var son till lagmannen Fabian Edelstam och Bureättlingen Carolina von Post, bror till Ernst Edelstam, samt sonson till Gustaf Edelstam.

Edelstam blev student vid Uppsala universitet 1851 och juris kandidat 1856, utnämndes 1859 till vice häradshövding och befordrades 1863 till fiskal i Svea hovrätt. Han förordnades 1864 till revisionssekreterare samt var 1865–73 expeditionschef i Ecklesiastikdepartementet och 1873–88 landshövding i Kalmar län.

Anställd som guvernör hos kronprins Gustaf under dennes vistelse vid Uppsala universitet 1876–77, promoverades Edelstam där till juris doktor vid jubelfesten 1877. Han var ledamot av kyrkomötet 1878. Samma år erbjöd Louis De Geer honom att bli F. F. Carlsons efterträdare som ecklesiastikminister, vilket Edelstam dock avböjde. Som landshövding inlade Edelstam stora förtjänster om Kalmar slotts restaurering.

KällorRedigera

Företrädare:
Knut Erik Skjöldebrand
Landshövding i Kalmar län
1873–1888
Efterträdare:
Lennart Groll