von Post är en tysk uradlig ätt från Schaumburg i Westfalen, känd sedan 1200-talet, som inkommit till Sverige där den har adlig rang.

von Post
Känd sedanomnäms redan år 980 i en släktbok som deltagande i belägringen av Nettelberg som efter detta döptes den om till Schaumburg
Ursprunguradlig ätt från grevskapet Schaumburg (Westfalen) i Tyskland
InflyttadWilhelm Mauritz von Post till Sverige mitten av 1600-talet, i slutet av 1700-talet till Finland
Upphöjdenligt släktboken stammar den från två bröder som år 980 deltog i belägring av borgen Nettelberg vars namn ändrades till Schaumburg. De fick då ta över befälhavarens vapen: ett lejon. En annan medlem i släkten deltog i korstågen och fick lägga till ett torn i vapnet, eftersom han försvarade ett torn mot en överlägsen styrka saracener. År 1030 omnäms att en Adolph von Post deltog i riksdagen i Minden.
StamfarStatius von Post (död 1535)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1664
Gradadlig ätt nr 687
Länk URLSida på riddarhuset.se
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetätt nr: 55
Länk URLSida på riddarhuset.fi
† Utslocknad i Finland
Utslocknad1855, men fortlever i Sverige , dit en gren från Finland återflyttade 1837.

Den förste medlemmen av den svenska grenen var Wilhelm Mauritz von Post, som naturaliserades som svensk adel 1664. Ätten immatrikulerades 1818 på Finlands riddarhus. Den finska grenen dog ut i Finland 1855, men fortlever i Sverige.

Karl XIII lät genom en kunglig resolution 1810 adoptera (utöka) ätten. Två bröder Rangel, vars ätt härstammar från Rångedala socken i Västergötland, adopterades på den adliga ätten von Posts namn och nummer med namnet von Post. I de båda adopterade Rangelska grenarna har endast den äldsta manlige medlemmen adlig värdighet. Deras mor var Bureättling och brorsdotter till ärkebiskop Samuel Troilius. En av bröderna, Olof Jacob, var gift med Hedvig von Post, vilken förde ätten till denna gren. En dotter i det äktenskapet, Carolina von Post, var mor till Ernst och Gustaf Jakob Edelstam.

Bland huvudgrenens medlemmar uppmärksammas geologen professor Hampus von Post och dennes son författaren och botanikern Thom von Post.

Uppmärksammade personer i de adopterade grenarna är bland andra geologen professor Lennart von Post samt författaren och ambassadören Eric von Post.

Personer med efternamnet von Post redigera

Källor redigera

  • Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, band VI. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1931.
  • Olle von Post: Den adliga ätten von Post nummer 687, 1625-2006. Iréne von Posts förlag, Hammarö 2008.
  • Anreps ättartavlor
  • Adelskalendern 1864