Gustaf Dalénmedaljen är en utmärkelse som instiftades 1946 av Chalmerska ingenjörsföreningen till minne av Chalmeristen, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén.

Medaljen delas ut av Chalmerska ingenjörsföreningen till "personer som har avlagt examina vid Chalmers och som har genomfört förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden och som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder via ingenjörstekniken till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande."[1]

Under tiden 1950-2000 utdelades medaljen vart femte år, ofta till flera personer samtidigt. Efter stadgeändring 2002 delas medaljen ut varje år, och endast undantagsvis till mer än en person.[2]

Mottagare av Gustaf Dalénmedaljen redigera

Nedan listas mottagare av Gustaf Dalénmedaljen.[1] Förkortningarna avser sektion och examensår. M = Maskin, K = Kemi, V = Väg och Vatten, E = Elektro, F = Fysik, A = Arkitektur, S = Skeppsbyggnad, D=Datateknik, MB = ?, B = ?.

Referenser redigera