Johan Adolf Gunnar Dahlman, född den 22 juni 1895 i Malmö, död den 14 december 1963 i Stockholm, var en svensk jurist.

Dahlman blev juris kandidat i Lund 1917, assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1925, fiskal 1930, tillförordnad revisionssekreterare 1930, hovrättsråd 1931, extra ledamot för lagärenden i justitiedepartementet 1931, byråchef för lagärenden 1933, expeditionschef där 1933, revisionssekreterare 1935, statssekreterare i justitiedepartementet 1935–1939, justitieråd 1939, ersättare för vice ordförande i arbetsdomstolen 1931–1933, ordförande i arbetsdomstolen från 1949. Han var justitieombudsmannens suppleant 1933–1934, ordförande för sakkunniga beträffande förvandlingsstraff för böter 1935, ordförande för 1943 års utlänningssakkunniga, i statens lönekontrollnämnd 1943-1946, i st3n: för statens polissakkunniga sedan 1947, i direktionen över Drottninghuset sedan 1940, i näringslivets opinionsnämnd 1956, i Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut sedan 1961, i 1956 års polisverksamhetsutredning, i 1957 års folkomröstningsnämnd (pensionsfrågan), ledamot av lagrådet 1948–1949. Han blev kommendör med stora korset av Nordstjärneorden 1949.

KällorRedigera