Grotenfelt är en finländsk adlig ätt som har sitt ursprung i Sachsen. Den kom till Finland i början av 1600-talet.

År 1677 adlades major Nils Persson Groth, sedermera överstelöjtnant vid karelska dragonregementet. Ätten uppfördes på Finlands riddarhus 1818 och på Sveriges riddarhus återvann man representationsrätt 1952 och 1968 för olika grenar av ätten.

MedlemmarRedigera

Se ävenRedigera

Finlands nationalbiografi