Gradualism eller gradvis förändring är en term som används bland annat i statsvetenskap för att beskriva krafter i ett samhälle med omvandlande verkan. Termen återfinns även i evolutionsbiologin.

Se ävenRedigera