Evolutionsbiologi

ämnesområde inom biologin vilket studerar de evolutionära processerna som styr livets utveckling: naturligt urval och genetik

Evolutionsbiologi är ett ämnesområde inom biologin. Evolutionsbiologin studerar de evolutionära processerna som styr livets utveckling: naturligt urval och genetik.

Se ävenRedigera