Glutarsyra är en alifatisk dikarboxylsyra. På grund av sitt udda antal kolatomer uppvisar syran flera anmärkningsvärda egenskaper jämfört med sina homologer bärnstenssyra och adipinsyra. Den är en hög vattenlöslighet (430 g/l) och dess relativt låga kokpunkt på 98 °C är lägst bland dikarboxylsyrorna. Den används vid tillverkning av polyester, polyamid, mjukgörare och korrosionshämmare.

Glutarsyra
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnPentandisyra
Kemisk formelC5H8O4
Molmassa132,11 g/mol
CAS-nummer111-20-6
SMILESOC(=O)CCCC(=O)O
Egenskaper
Densitet1,209 g/cm³
Löslighet (vatten)430 g/l
Smältpunkt95 – 98 °C
Kokpunkt303 °C
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Glutarsyra kan framställas genom ringöppning av gamma-butyrolakton med cyanid, varpå den erhållna produkten hydrolyseras till disyran.

KällorRedigera