Polyamid är en polymer som innehåller amidgrupper.[1] Polyamider betecknas alternativt amidplaster och förkortas ofta PA. Polyamider kan vara kristallina eller delkristallina termoplaster alternativt amorfa termoplaster. Den delkristallina varianten har en glastemperatur på Tg=35-40°C och en smältpunkt på Tm=180-265°C. Den amorfa varianten har en glastemperatur på Tg=150°C. Polyamid är normalt sett vit men den amorfa är, som så ofta, transparent.

Granulat av polyamid.
En bunt fibrer av polyamid.

Den mest kända är nylon som lanserades i slutet av 1930-talet och Kevlar.

Densitet 1100 kg/m3.

Vanliga användningsområden redigera

Referenser redigera

  1. ^ Palmer, R. J. 2001. Polyamides, Plastics. Encyclopedia Of Polymer Science and Technology. doi:10.1002/0471440264.pst251