Glukuronsyra (från grekiskans γλυκερός - "söt") är en kemisk förening med formeln C6H10O7. Ämnet är en karboxylsyra. Dess struktur påminner om glukos men dess sjätte kolatom i kedjan är oxiderat till en karboxylgrupp. Salter av syran kallas glukuronater och jonen C6H9O7 kallas glukuronatjon.

Glukuronsyra
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn3,4,5,6- tetrahydroxitetrahydropyran-2-karboxylsyra
Kemisk formelC6H10O7
Molmassa194,139 g/mol
CAS-nummer6556-12-3
SMILESC1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)O)O)O
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Glukuronsyra ska inte förväxlas med glukonsyra, som är en linjär karboxylsyra och är resultatet av oxidation av en annan kolatom i glukos.