Geschwader är Luftwaffes organisatoriska motsvarighet till en svensk flygflottilj. I andra tyska truppslag har begreppet historiskt översatts till det svenska skvadron eller eskader.[1]

Andra världskrigetRedigera

En Geschwader var organisatoriskt vanligen indelad i tre Gruppen (flygande bataljonsförband; saknar svensk motsvarighet). Varje Gruppe i tre eller flera Staffeln (motsvarar svensk flygande division). Varje Staffel var indelad i tre Schwärme om fyra flygplan (motsvarar svensk flyggrupp). En Rotte (rote) var jaktflygets grundläggande luftstridsenhet och bestod av två jaktflygplan.

Styrkemässigt var dock de tyska flygande förbanden större än de svenska. En Geschwader hade ungefär 100-120 flygplan, vilket betyder att dess operativa förmåga motsvarade en svensk flygeskader, medan en Gruppe operativt motsvarade en svensk flottilj.

  • Chefen för en geschwader hade befattningsbenämningen Geschwaderkommodore; hans tjänstegrad var överste, under kriget även överstelöjtnant eller major.
  • Chefen för en gruppe benämndes Gruppenkommandeur och var major eller under kriget kapten.
  • Chefen för en staffel benämndes Staffelkapitän och var kapten eller löjtnant.

TyperRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Deleen, Carl (1836). Tysk och swensk ordbok. N. M. Lindh. sid. 341. https://books.google.se/books?id=5LhTAAAAcAAJ&pg=PA341. Läst 15 januari 2018