Europeiska kommissionens generalsekretariat

generaldirektorat inom Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens generalsekretariat är ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen med uppgift att bistå hela kommissionen och dess ledamöter i deras dagliga arbete. Generalsekretariatet ansvarar för den övergripande samordningen inom kommissionen och övervakar att unionens lagstiftning tillämpas korrekt av kommissionen. Därutöver stöder generalsekretariatet kommissionsordföranden i arbetet med de viktigaste politiska målen.

Generalsekretariatet har sina lokaler huvudsakligen i Berlaymontbyggnaden i Bryssel, Belgien. Totalt finns cirka 600 anställda inom generalsekretariatet, som leds av kommissionens generalsekreterare, som i sin tur är direkt underställd kommissionsordföranden. Sedan den 14 januari 2020 är den lettiska tjänstemannen Ilze Juhansone generalsekreterare;[1][2] hon var dessförinnan tillförordnad generalsekreterare sedan den 1 augusti 2019.[3]

Lista över generalsekreterare redigera

Se även redigera

Referenser redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.