Eurostat

generaldirektorat inom Europeiska kommissionen

Eurostat är ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen med uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för Europeiska unionen och dess medlemsstater.[1] Eurostat har en relativt liten organisation med ungefär 850 anställda eftersom huvuddelen av all statistik samlas in från de nationella statistikmyndigheterna. Statistiken utgör underlag för bland annat ekonomiska och politiska beslut inom unionens institutioner, organ och byråer.

Eurostats logotyp

Eurostats verksamhet regleras huvudsakligen av en förordning, som utfärdats av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.[2]

I likhet med övriga generaldirektorat leds Eurostats verksamhet av en generaldirektör. Den nuvarande generaldirektören är Mariana Kotzeva. Till skillnad från stora delar av övriga kommissionen har Eurostat sitt säte i Luxemburg och inte i Bryssel, Belgien.

Generaldirektör redigera

Namn Nationalitet Ämbetsperiod
Rolf Wagenführ   Tyskland 1952–1966
Raymond Dumas   Frankrike 1966–1973
Jacques Mayer   Frankrike 1973–1977
Aage Dornonville de la Cour   Danmark 1977–1982
Pieter de Geus   Nederländerna 1982–1984
Silvio Ronchetti   Italien 1984–1987
Yves Franchet   Frankrike 1987–2003
Michel Vanden Abeele   Belgien 2003–2004
Günther Hanreich   Österrike 2004–2006
Hervé Carré   Frankrike 2006–2008
Walter Radermacher   Tyskland 2008–2016
Mariana Kotzeva   Bulgarien 2017–

Referenser redigera

Externa länkar redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.