Göta hovrätt

svensk hovrätt med säte i Jönköping
(Omdirigerad från Göta Hovrätt)

Göta hovrätt är en svensk hovrätt med säte i Jönköping. Göta hovrätt instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering den 5 november 1634 med Jönköping som kansliort. Den är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter. Den första hovrätten i Sverige var Svea hovrätt, som inrättades 1614.

Göta hovrätt
Hovrätt
Hovrättens byggnad från 2023
Hovrättens byggnad från 2023
Hovrättens vapen
Land Sverige Sverige
Län Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland1
Kansliort Jönköping
Inrättad 1634
Överklagas till Högsta domstolen
Tingsrätter Linköping, Norrköping, Eksjö, Jönköping, Växjö, Kalmar, Skaraborg och Örebro.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Officiell webbplats: www.gotahovratt.se
1 De delar av Västra Götalands län som tidigare utgjordes av Skaraborgs län.
Göta hovrätts tidigare byggnad, i bruk för hovrätten till 2023

President för Göta hovrätt är sedan 2016 Charlotte Brokelind.

Historik redigera

Hovrättens officiella namn var vid grundandet 1634 Supremi Iudicii in Regno Gothico, eller på svenska Högsta Domstolen i Göta Rike.[1]

Hovrättens verksamhetsområde var från början Götaland i dess dåvarande omfattning inkluderande Värmland, som 1816 överfördes till Svea hovrätt. Efter frederna i Brömsebro år 1645 och i Roskilde 1658 tillfördes landskapen Blekinge, Bohuslän, Halland och Skåne. I syfte att avlasta Göta hovrätt inrättades år 1820 Hovrätten över Skåne och Blekinge och 1948 Hovrätten för Västra Sverige. 1 juli 1992 överfördes Örebro län till hovrättens domkrets.

Domkretsen omfattar numera Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Örebro län samt gamla Skaraborgs län. Tingsrätter under Göta hovrätt finns i Örebro, Skövde, Norrköping, Linköping, Jönköping, Eksjö, Växjö och Kalmar.

Hovrättspresidenter redigera

Byggnader redigera

’’Huvudartiklar: Göta hovrätts tidigare byggnad och Göta hovrätts och Kammarrättens i Jönköping byggnad’’

Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping flyttade 2023 in en ny domstolsbyggnad vid västra stranden av Munksjön.

Tidigare inrymdes Göta hovrätts verksamhet i främst två byggnader vid Hovrättstorget i Jönköping, varav den äldsta uppfördes på 1600-talet. Denna, samt annexbyggnaden från 1800-talet, och numera är byggnadsminne. Domstolen hade sitt första sammanträde därden 27 september 1650.

Den tidigare hovrättsmiljön förvaltas av Statens fastighetsverk.

Heraldiskt vapen redigera

Blasonering: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona. Vapnet antogs år 2003

Källor redigera

  • Bendz, Gunnar (1935). Göta hovrätt genom seklerna. Stockholm: Norstedt
  • Franzén, Anders (2016). Göta hovrätt: rättvisans hemvist under fyra sekel. Jönköping: Jönköpings läns museum

Noter redigera

Externa länkar redigera