Jöran Gyllenstierna

svensk greve, riksråd och ämbetsman
För släktingar med samma namn, se Göran Gyllenstierna.

Jöran Gyllenstierna af Björksund och Helgö, född 2 februari 1632 i Dorpat, död 20 oktober 1686 i Stockholm, var ett svenskt riksråd, greve och ämbetsman som medverkade i reduktionen av adelns gods.

Jöran Gyllenstierna af Björksund och Helgö
Jöran Gyllenstierna på samtida gravyr
Titlar
Tidsperiod 1646
Företrädare fadern Göran Göransson Gyllenstierna den äldre
Tidsperiod 1657
Tidsperiod 1664
Tidsperiod 1666
Tidsperiod 1666
guvernör över drottning Kristinas underhållsländer
Tidsperiod 1674
greve af Björksund och Helgö
Tidsperiod 1674
Personfakta
Född 2 februari 1632
Dorpat
Död 20 oktober 1686
Stockholm
Släkt
Frälse- eller adelsätt Gyllenstierna af Björksund och Helgö
Far friherre Göran Göransson Gyllenstierna den äldre
Mor Anna Skytte
Familj
Make/maka Barbro Margareta Banér
Barn Nils Göransson Gyllenstierna af Björksund och Helgö

Biografi

redigera

Tidiga år

redigera

Såsom Karl X Gustavs kammarherre (1655), utnämndes Gyllenstierna 1664 till landshövding i Upplands län 1664, upphöjdes 1666 till riksråd. Samma år utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt samt kommissarie i reduktionskollegium och blev 1668 president i samma ämbetsverk.

Sedan Karl XI själv tillträtt styrelsen, och i synnerhet sedan den yngre brodern Johan lyckats vinna konungens oinskränkta förtroende, befann sig Jöran Gyllenstiernas karriär under några år i oupphörligt stigande.

Senare år

redigera

År 1676 utnämndes han till kammarråd och 1677 till amiralitetsråd samt 1678 till överståthållare i Stockholm. Men när hans bror Johan, den mäktige gunstlingen, avlidit i juni 1680 var det också slut med Jöran Gyllenstiernas framgångar.

År 1682 måste han begära avsked från riksrådsämbetet. Hans ansökan blev dock en av de få som ej beviljades och han utnämndes till president i Göta hovrätt, en syssla han dock aldrig tillträdde. Själv hade han som ordförande i reduktionskollegium varit bland dem som ivrigast yrkat på en genomgående räfst med kronogodsen. När åtgärden kom till verkställighet blev han en av de första som drabbades.

Jöran Gyllenstierna var son till landshövdingen i Uppland, friherre Göran Göransson Gyllenstierna den äldre och friherrinnan Anna, född Skytte, efter sin fars död 1646 friherre till Lundholm. Han gifte sig 1657 med friherrinnan Barbro Margareta Banér, dotter till riksrådet Axel Banér i dennes andra giftermål. Bröderna Jöran och Johan (1635–1680) erhöll grevlig värdighet samtidigt, 16 maj 1674.

Barn med Barbro Margareta Banér:

Källor

redigera