Öppna huvudmenyn
Ångbåten Tessin lämnar Lödöse. Till höger i bild AB Lödöse Varfs lastångare Lisa. Foto: Lödöse museum.
Ångarna Necken och Elfängen vid infarten till de äldre slussarna i Trollhättan 1923.

PassagerartrafikenGöta älv, Nordre älv och Trollhätte kanal sköttes från 1830-talet till 1950-talet av älvbåtar, vilka älvdalens jordbrukare och fabriker var beroende av för att kunna transportera produkter och jordbruksvaror till Göteborg och torgen för försäljning. Trafiken förband Göteborg med Kungälv, Trollhättan och Vänersborg. Turerna sträckte sig även till norra Halland, Bohusläns södra kust och till orter vid Vänern. Det fanns lokala båtlinjer i Göteborgs hamn, liksom i Säveån och mellan Bohus och Kungälv. Förutom till Göteborgs södra skärgård är det endast inom Göteborgs hamn det fortfarande finns reguljär turtrafik.

Innan tågtrafiken på Bergslagsbanan mellan Göteborg och Trollhättan började 1877, var ångbåt det snabbaste färdmedlet på sträckan. Länge efter det kunde ångbåtarna konkurrera med lägre priser. Mellan 1896 och 1907 var trafiken som störst, då det fanns 12 älvbåtar i drift för 9 rederier. Verksamheten sköttes från Göteborg, Kungälv, Nol, Lödöse och Trollhättan. Utefter älven fanns det 24 bryggor på bohussidan, som var utan järnvägslinje, och 25 bryggor på västgötasidan. En del bryggor hade väntsalar. Älvbåtarnas popularitet förklaras med, trots att de var långsammare, att de var billigare att resa med än med tågen. Dessutom förekom försäljning av rusdrycker ombord, fram till 1902 då rätten för utskänkning av rusdrycker upphävdes av länsstyrelsen.

Rederier, båtar, varv och linjerRedigera

 • Lilla Edets Ångfartygs AB:
 • Kongelfs Ångbåts AB (1861-1895):
  • Kongelf (I) (ångslup byggd 1861 på Götaverken) 1861-1866 Göteborg-Kungälv.
  • Kongelf (II) (ångslup byggd 1866 på Lindholmen) 1866-1875 Göteborg-Kungälv.
  • Kongelf (III) (ångslup byggd 1875 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad) 1875-1900.
  • Tessin (ångfartyg byggt 1870 på Lindholmen) 1889-1897 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
 • P. Kuylenstierna, Vänersborg:
 • Ångbåts AB Necken, Göteborg:
  • Necken (ångfartyg byggt 1868 på Lindholmen) 1868-1937 Göteborg-Trollhättan.
  • Elfkungen (I) 1869-1880 Särö-Göteborg-Trollhättan.
  • Elfdrottningen (ångfartyg byggt 1875 på Lindholmen) 1876-1880 Göteborg-Trollhättan.
 • Nya Ångbåts AB Lilla Edet:
  • Lilla Edet (ångfartyg byggt 1873 på Götaverken, omdöpt till Särö 1901) 1873-1908 Särö-Göteborg-Lilla Edet.
  • Elffröken (ångslup byggd 1863 som Sjöfröken på Lindholmen) 1869-1891.
  • Göta Elf (II) (ångfartyg byggt 1884 på Torskogs Mekaniska Verkstad) 1884-1908 Lilla Edet-Göteborg, förliste 1908 vid Lilla Bommen, Göteborg, 26 omkomna, bärgades.
  • Hebe (ångfartyg byggt 1880 på Torskog).
 • Ångbåts AB Inland, Kungälv (1876-1917):
  • Inland (ångfartyg byggt 1876 på Lindholmen) 1876-1881 Göteborg-Kungälv-Kornhall-Tjörn.
  • Tessin (ångfartyg byggt 1870 på Lindholmen) 1876-1881 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
  • Nordre Elf (I) (ångfartyg byggt 1866 som Elfkungen (I) på Lindholmen) 1889-1898 Särö-Göteborg-Trollhättan.
  • Nordre Elf (II) (ångfartyg byggt 1898 på Torskog) 1898-1917 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
  • Venern (ångfartyg byggt 1872 i Vänersborg).
 • Ångfartygs AB Elfkungen, Vargön:
  • Elfkungen (I) 1881-1889 Särö-Göteborg-Trollhättan.
  • Elfkungen (II) (ångfartyg byggt 1881 som BlekingeOskarshamns Mekaniska Verkstad) 1888-1905 Göteborg-Trollhättan.
 • Marstrands Nya Ångfartygs AB, Marstrand (1875-1951):
  • Tessin 1881-1889 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
 • Ångfartygs AB Turisten, Trollhättan (1891-1918):
  • Turisten (I) (ångfartyg byggt 1860 som GaribaldiSödra Varvet, Stockholm) 1891-1908.
  • Turisten (II) (ångfartyg byggt 1908 på Eriksberg) 1908-1918 Trollhättan-Göteborg.
 • Ångbåts AB Karl Gustaf, Nol:
  • Karl Gustaf (ångslup byggd 1866 som Lidingö på Lindholmen) 1891-1900.
 • Kungälfs Nya Ångbåts AB (1895-1930):
  • Vinga (ångfartyg byggt 1891 på Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm) 1896-1930 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
  • Freja (ångfartyg byggt 1877 som Kalmarsund N:o 5 på Motala Verkstad) 1905-1918 Göteborg-Kungälv-Kornhall.
 • Ångbåts AB Romeo, Göteborg:
  • Romeo (ångslup byggd 1866 som Lidingö på Lindholmen) 1900-1911 Göteborg-Lödöse.
 • A. G. Friländer, Göteborg:
 • Ångfartygs AB Nohl, Nol:
  • Nohl (ångfartyg byggt 1883 på Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg) 1883-1889, i trafik 1905.
  • Elfängen (I) (ångfartyg byggt 1865 som Runan på Bergsunds Mekaniska Verkstad) 1888-1889.
  • Elfängen (II) (ångfartyg byggt 1899 på Eriksberg) 1899-1939 Göteborg-Lilla Edet.
  • Prinsessan Ingeborg (ångfartyg byggt 1899 på Bergsunds Mekaniska Verkstad) 1912-1916, förliste 1916 vid Eriksberg, bärgades.
 • Kungälvs stad:
 • Anders Melin Pettersson, Nödinge:
  • Turisten (III) (ångslup byggd 1866 som Lidingö på Lindholmen) 1934-1937.
 • Pandion AB, Göteborg:
  • Elfängen (II) 1942-1956 Göteborg-Vänersborg.
 • Ångfartygs AB Göta Elf, Holmen, Västerlanda församling
 • För ospecificerade bolag:
  • Göta Elf (I), (hjulångare byggd 1833 på Motala Verkstad), Göteborg-Lilla Edet, förliste 1855 i Göteborg.
  • Wadman, förliste i Göteborg.
  • Wettern (I), hjulångare omdöpt 1843 till Westergötland 1838-.
  • Wenern (ångfartyg byggt 1853 på Götaverken) 1853-1859 Karlstad-Göteborg.
  • Trollhättan, ångslup 1928-1935.
  • Thorskog (ångslup byggd 1866 som Kongelf (II)) 1875-.
  • Elfprinsen (ångslup byggd 1866 som Kongelf (II)), kolliderade 1883 med ångfartyget Hebe vid Honeröds brygga, Romelanda och sjönk, bärgades senare.
  • Wettern (II), ångfartyg, Mariestad-Göteborg under mitten av 1840-talet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera