Högskolelagen

svensk lag från 1977 som reglerar de högskolor och universitet i Sverige

Högskolelagen är en lag som reglerar de högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman, men inte privatägda lärosäten.

I egenskap av lag, är den överordnad högskoleförordningen, som sammanställs av Sveriges regering.

Högskolelagen kom 1977[1] och ersattes av den nuvarande 1992[2] och ändrades senast genom autonomireformen.

Noter redigera