Fredrik Salomon Posse

svensk greve, jurist, militär och ämbetsman
För hovstallmästaren, se Fredrik Posse (1820–1895).

Fredrik Salomon Posse, född den 27 februari 1785Ravnäs i Konungsunds socken, död den 27 april 1853Närlunda vid Helsingborg, var en svensk greve, militär och ämbetsman. Han var bror till Arvid Mauritz Posse och far till den blivande statsministern Arvid Posse.

Posse blev student vid Lunds universitet 1800 och avlade juridisk preliminärexamen 1801. Han blev sedan kornett vid Skånska dragonregementet och Skånska husarregementet 1802. Han blev löjtnant 1807 och steg i graderna till att bli ryttmästare 1815. Han utnämndes till andremajor vid Skånska husarregementet 1818. År 1819 utnämndes han till riddare av Svärdsorden. År 1824 blev han utsedd till överstelöjtnant i armén och 1831 steg han i graderna till att bli överste.

År 1834 tillsattes han som tillförordnad landshövding i Malmöhus län. Ett år senare fick han utnämningen som ordinarie landshövding i samma län. Samma år utnämndes han till generaladjutant i armén. År 1839 blev han kommendör av Svärdsorden. Han tog avsked från landshövdingeämbetet 1851.

Fredrik Salomon Posse gifte sig första gången 1818 med sin kusin Magdalena Charlotta Bennet som var född den 11 september 1796 och som dog den 9 december 1834. Han gifte sig andra gången sin första frus syssling Lovisa Ulrika Bennet som var född den 9 januari 1799 och som dog den 5 februari 1876. Han ligger begravd jämte sina båda fruar på Kropps kyrkogård nära Mörarp.

KällorRedigera