Bennet (svensk adelsätt)

svensk adelsätt

Bennet är en svensk adelsätt varav en friherrlig gren är fortlevande.

Bennet
Den friherrliga grenens vapensköld
UrsprungSkottland
StamfarJames (Jakob) Bennet (död 1690)
ValspråkBenedictus qui tollit crucem
Utgrenad iWilhelm Bennet upphöjdes 1719 till friherre Bennet nr 154
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1675
Gradätt nr 831
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1719
SvärdssidanJames Bennet

Ätten inkom till Sverige från Skottland med majoren vid Åbo läns kavalleri, James (Jakob) Bennet (död 1690). Gabriel Anrep anger att ätten tillhörde adeln i hemlandet, av grenen Bennet of Grubet och att ättens valspråk är Benedictus qui tollit crucem. James Bennets far, William Bennet var bosatt i Edinburg och verkade som minister under Jakob I av England. På grund av förföljelser i kölvattnet av Engelska inbördeskriget flydde James Bennet på 1640-talet till Sverige och var årtiondet därefter i svensk tjänst. År 1675 naturaliserades han som svensk adelsman, och introducerades på nummer 831. James Bennet var gift med Christina Kinnemond, tillika skotte, vars far översten Thomas Kinnemond likaledes naturaliserats som svensk adelsman. Paret var bosatta i Pernau och fick nitton barn, men ätten fortlevde på svärdssidan endast med två söner, Thomas och Wilhelm Bennet. Av dessa återflyttade Thomas Bennets gren till England och hans gren räknas därmed som utgången i Sverige.

Hans yngre bror, generalmajoren och landshövdingen Wilhelm Bennet upphöjdes 1719 till friherrlig värdighet, och introducerades på Riddarhuset med nummer 154. Den adliga ätten 831 kom därför att utgå. Wilhelm Bennet slog sig ner i Skåne, där han skrev sig till Belteberga, Widöra, Rosendal, Ellinge och Bryneslöf. Hans hustru Magdalena Barnekow var dotter till grevinnan Margareta von Ascheberg varifrån bland annat Rosendal ärvdes till ätten Bennet och vilket blev stamgodset.

Ätten kom därefter att delas i två grenar. Den äldre grenen härstammar från Wilhelm Bennets näst äldste son, översten Jacob Wilhelm Bennet och dennes hustru (såväl makens kusin som syssling) Margareta Barnekow. Deras äldsta barn, Magdalena Eleonora, är stammoder till ätten Horn af Rantzien. Huvudmannagrenen utgår från den sistnämndas brorson, överstelöjtnant Rutger Henrik Bennet till Rosendal och dennes hustru Sofia von Platen, dotter till friherrinnan Henrietta Charlotta Munck. Hans syster Magdalena Charlotta gifte sig med landshövdingen Fredrik Posse och var mor till statsministern Arvid Posse.

Den yngre grenen utgår från Wilhelm Bennets yngste son, landshövding Fredrik Bennet och dennes hustru friherrinnan Hedvig Elisabeth Sack, vars mor Eva var grevinnan Bjelke.

Kjell Malcolm Bennet, som tillhörde en gren av äldre ätten, överflyttade till USA på 1890-talet och hans gren fortlever där.

Bland övriga medlemmar av släkten märks:

KällorRedigera