Juridisk preliminärexamen (ofta kallad "prillan") var i Sverige en 1904 avskaffad förberedande examen,[1] vilken avlades i fem humanistiska ämnen[2] vid filosofisk fakultet och krävdes för tillträde till juridisk fakultet.

Källor redigera

  1. ^ Preliminärexamen i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)
  2. ^ Hofrättsexamen i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1909)