För andra betydelser, se Fogelstad (olika betydelser).
Godset Fogelstad (cirka 1920).

Fogelstad är ett gods i Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Godset omfattar cirka 800 hektar åker och skog samt sjön Aspen.

Fogelstad var mellan 1925 och 1954 träffpunkt för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Det ligger vid Aspån, som leder Aspens och Fäbodasjöns vatten till Öljaren. Huvudbyggnaden från 1883 är ritad av Emil Viktor Langlet i fransk renässansstil. Den ersatte en tidigare 1600-talsbyggnad.

HistoriaRedigera

Fogelstad, även kallat Fågelsta, Fogelsta m.m., var fram till 1600-talets slut en by med tre hemman (gårdar, 1 mtl var). De var alla frälsegårdar under Julita gård som sedan 1625 gått från att vara kungsgård till att förlänas till den österrikiske artilleriöversten Melchior Wurmbrandt som belöning för uppfinningen av de så kallade läderkanonerna. För att tillverka dessa uppförde han 1627 ett styckebruk vid Aspån intill Fogelstad, vanligen kallat Julita bruk. Bruket arrenderades ut 1632 till Jakob Pontusson De la Gardie, som 1637 överlät arrenderätten till den österrikiske burggreven Paul Khewenhüller. 1640 beslutade rådet, att gjutning av kanoner endast skulle få ske vid Julita bruk och de Geers bruk. 1644 fanns vid bruket 1 masugn, 1 fallhammare, 1 borrvind och 1 knipphammare. Bruket lades ned 1663.

Efter Wurmbrandts död gavs 1645 det stora Julitagodset, (det vill säga Julita gård, Forsby säteri och underliggande byar som tex. Fogelstad samt Julita bruk) till Paul Khewenhüller som ersättning för lån till Svenska kronan under 30-åriga kriget. Det övergick efter sonen Barts död 1662 till Mathias Palbitzki som var gift med dennes dotter. Vid M. Palbitzkis död 1677 övergick Fogelsta by med ett flertal andra byar och ensamgårdar genom arv till hans ena dotter Charlotta Regina Sjöblad. De tre frälsebönderna som brukade gårdarna i Fogelsta by avhystes och byn upphörde och omformades till sätesgård. Fogelsta och underlydande hemman såldes på 1750-talet av hennes arvingar till riksrådet och friherren Fabian Wrede (1694–1768). På 1830-talet såldes det av sedermera generalfälttygmästaren friherre Fabian Wrede (1802–1893) till greve Gustaf von Düben. Efter dennes son, greve Carl Gustaf von Düben, som sammanställde det betydelsefulla biblioteket och som dog 1876, innehades godset av landshövdingen, friherre Johan Carl Åkerhielm, död 1879 och därefter av dennes måg, före detta ryttmästaren och hovintendenten Carl August Tamm, död 1905. Därefter ägdes det av dennes änka Emma och dotter Elisabeth Tamm, som 1925 lät instifta Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Skolan lades ned 1954.

Skolans rektor Honorine Hermelin bodde kvar i skolbyggnaden till sin död år 1977.

Vid Elisabeth Tamms död ärvdes gården av hennes systerson friherre Axel Liljencrantz, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Senare ärvdes gården av agronom Gustaf Liljencrantz, son till Axel Liljencrantz. Nuvarande ägare är lantmästare Oscar Liljencrantz, son till Gustaf Liljencrantz.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera