Öppna huvudmenyn

Flygledning, även kallat Air Traffic Control (ATC), innebär att flygledare på marken dirigerar flygplan i luften om var och hur de ska flyga. De guidar flygplanen till sina destinationer och ser till så att flygplanen håller säkerhetsriktiga avstånd till varandra för att undvika kollision.

För att flygledningen ska fungera krävs att en färdplan lämnas in med ens önskemål under flygningen. Färdplanen tas emot av en dator som distribuerar informationen till de flygledningar som är berörda av flygningen. Man skiljer vid flygning mellan visuellflygreglerna (VFR) där krav på färdplan bara finns i en del fall och instrumentflygreglerna (IFR) där man alltid måste ha färdplan.

På en radar ser flygledaren alla flygplan inom varje ATC-område och har också ansvar för planen inom denna gräns.

KlareringRedigera

När flygningen ska påbörjas begär piloten en klarering (benämndes förr på svenska "färdtillstånd", engelska "clearance") om flygningen sker i kontrollerat luftrum, i annat fall kan piloten starta utan någon kontakt med flygledningen. (Cirka 40 av Sveriges 200 flygplatser är belägna i kontrollerat luftrum och endast fyra av dessa är bemannade dygnet runt.) Genom klareringen godkänner flygledningen hur flygningen ska genomföras så att ingen kollision med andra luftfartyg sker.

I Sverige separerar flygledningen i kontrollerat luftrum normalt inte VFR-flygningar inbördes men separerar VFR från IFR och IFR inbördes. I okontrollerat luftrum är det alltid befälhavarnas ansvar att inte kollidera med andra och därför finns heller inget krav på kommunikationsradio där. Genom att ställa in olika frekvenser på kommunikationsradion (frekvensband 118,000–136,975 MHz) kan piloterna få kontakt med flygledarna på marken och även prata med andra flygplan.

Typer av flygledningRedigera

I grova drag finns tre typer av flygledning; flygplatskontrolltjänst, terminalkontrolltjänst (in- och utflygning) och områdeskontrolltjänst. Under flygningen kontaktas den flygledning som har ansvaret för den delen av luften som flygplanet rör sig i och får instruktioner när så behövs. Konversationen sker på hemlandets språk eller på engelska. Se även Flygtrafiktjänst.

På en del svenska flygplatser tillämpas en förenklad form av flygledning som kallas AFIS (Aerodrome Flight Information Service) där tornet endast ger information till piloterna och dessa därefter får manövrera så de inte kolliderar med andra flygplan.

Varje flygning har en anropssignal som antingen består av flygplanets registrering eller ett bolagsnamn och flygnummer(callsign). Om man till exempel ska flyga från Arlanda till Sturup med SAS så kan man få flygnumret "SK113". SAS:s anropsnamn är alltid "Scandinavian" och då blir hela callsignen "Scandinavian One-One-Three".

ExempelRedigera

Här följer fraseologiexempel för SAS114 som ska landa på Stockholm-Arlanda. Förutsättningen är att flygplanet är sjunkande till FL 110 (11 000 fots höjd) på en NILUG-arrival för bana 26 och anropar Stockholm approach:

SAS114: "Stockholm approach. Scandinavian One-One-Four inbound NILUG, passing Flight Level One-Eight-Zero, descending to Flight Level One-One-Zero."

Stockholm approach: "Scandinavian One-One-Four, Stockholm approach. Identified. Descend to Flight Level Seven Zero, and leave Tebby heading Zero-Four-Zero for vectors to runway Two-Six".

SAS114: "Descend Flight Level Seven Zero, and leaving Tebby heading Zero-Four-Zero for vectors to runway Two-Six, Scandinavian One-One-Four".

Stockholm approach: "Scandinavian One-One-Four. Descend to altitude Two-Thousand Five Hundred feet QNH 1013".

SAS114 "Descending to altitude Two-Thousand Five Hundred feet QNH 1013. Scandinavian One-One-Four"..

Stockholm approach: "Scandinavian One-One-Four. Turn left heading Three-Five-Zero".

SAS114 "Turning left heading Three-Five-Zero. Scandinavian One-One-Four".

Stockholm approach: "Scandinavian One-One-Four. Turn left heading Two-Niner-Zero. Cleared ILS-approach Runway Two Six. Report established".

SAS114 "Turning left heading Two-Niner-Zero. Cleared ILS-approach Runway Two Six. Wilco. Scandinavian One-One-Four"..

SAS114 "Scandinavian One-One-Four. Established inbound Runway Two-Six".

Stockholm approach: "Scandinavian One-One-Four. Contact Arlanda Tower One-Two-Eight decimal Seven-Two-Five".

SAS114 "One-Two-Eight decimal Seven-Two-Five. Scandinavian One-One-Four".

Virtuell flygledningRedigera

På Internet kan man simulera flygledning, så kallad virtuell flygledning. De två största organisationerna för detta är VATSIM och IVAO.

KällorRedigera

LitteraturRedigera

  • Sanne, Johan M (1999) Creating Safety in Air Traffic Control. Lund: Arkiv förlag