Visuella flygregler (VFR, engelska: Visual Flight Rules) reglerar hur flygtrafik skall utövas under olika meteorologiska förhållanden, och när sikten är tillräckligt bra att instrumentflygning inte är nödvändig. VFR kräver att piloten kan se ut och kontrollera flygplanets höjd, kunna navigera och undvika hinder och andra flygfarkoster.

Se ävenRedigera