Instrumentflygregler, eller instrumentella flygregler, kort IFR (engelska: Instrument Flight Rules), refererar till det regelverk inom luftfarten som reglerar hur flygtrafik skall utövas under instrumentflygning; flygning som genomförs utan visuell uppsikt över planets yttre omgivning, enbart med hjälp av information från de instrument som finns ombord. Som en följd därav måste trafikseparationen vara trafikledningens ansvar.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera