Fluorimeter är ett optiskt instrument som mäter intensitet och våglängd hos ljus som utsänds som fluorescens.

Principskiss för en fluorimeter

Se ävenRedigera