Medicinska specialiteter är de områden inom vilka specialistläkare arbetar. Från och med den första maj 2015 finns det 44 basspecialiteter i Sverige, av vilka vissa har ytterligare grenspecialiteter under sig. Utöver dessa finns tio tilläggsspecialiteter.

Lista över medicinska specialiteter (gällande från 1 maj 2015) redigera

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter redigera

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter redigera

Enskilda basspecialiteter redigera

Internmedicinska specialiteter redigera

Kirurgiska specialiteter redigera

Laboratoriemedicinska specialiteter redigera

Neurologiska specialiteter redigera

Psykiatriska specialiteter redigera

Tilläggsspecialiteter redigera

Lista över medicinska specialiteter i Storbritannien[1][2] redigera

General specialities (Enskilda basspecialiteter) redigera

 • Anaesthesia (Anestesi)
  • Pre-hospital emergency medicine (Pre-hospital akutsjukvård)
 • Clinical Oncology (Klinisk onkologi)
 • Clinical Radiology (Klinisk radiologi)
  • Interventional radiology (Interventionell radiologi)
 • Community sexual and reproductive health (Sex- och reproduktionsmedicinsk närhälsa)
 • Emergency medicine (Akutsjukvård)
  • Paediatric emergency medicine (Barn- och ungdomsmedicinsk akutsjukvård)
  • Pre-hospital emergency medicine (Pre-hospital akutsjukvård)
 • General practice (GP) (Allmänmedicin)
 • Intensive care medicine (Intensivvård)
  • Pre-hospital emergency medicine (Pre-hospital akutsjukvård)
 • Obstetrics and gynecology (Obstetrik och gynekologi)
  • Gynaecological oncologi (Gynekologisk onkologi)
  • Maternal and fetal medicine (Foster- och mödrasjukvård)
  • Reproductive medicine (Reproduktionsmedicin)
  • Urogynaecology (Urogynekologi)
 • Occupational medicine (Arbetsmedicin)
 • Ophthalmology (Ögonsjukdomar)
 • Public health medicine (Folkhälsa)

Medicine (Medicinska specialiteter) redigera

 • Acute internal medicine (Akut internmedicin)
  • Pre-hospital emergency medicine (Pre-hospital akutsjukvård)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Allergy (Allergologi)
 • Audio vestibular medicine (Hörsel- och balansrubbningar)
 • Aviation and space medicine (Flyg- och rymdfartsmedicin)
 • Cardiology (Kardiologi)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Clinical genetics (Klinisk genetik)
 • Clinical neurophysiology (Klinisk neurofysiologi)
 • Clinical pharmacology and therapeutics (Klinisk farmakologi och terapi)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Dermatology (Hud- och könsjukdomar)
 • Endocrinology and diabetes (Endokrinologi och diabetologi)
 • Gastro-enterology (Gastroenterologi)
  • Hepatology (Hepatologi)
 • General internal medicine (Allmän internmedicin)
  • Metabolic medicine (Metabolisk medicin)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Genito-urinary medicine
 • Geriatric medicine (Geriatrik)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Immunology (Immunologi)
 • Infectious diseases (Infektionssjukdomar)
 • Medical oncology (Medicinsk onkologi)
 • Medical ophthalmology (Medicinsk ofthalmologi)
 • Neurology (Neurologi)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Nuclear medicine (Nuklearmedicin)
 • Palliative medicine (Palliativ vård)
 • Pharmaceutical medicine (Farmakologisk medicin)
 • Rehabilitation medicine (Rehabiliteringsmedicin)
  • Stroke medicine (Strokesjukvård)
 • Renal medicine (Njursjukdomar)
 • Respiratory medicine (Lungsjukdomar)
 • Rheumatology (Reumatologi)
 • Sport and exercise medicine (Sport- och träningsmedicin)
 • Tropical medicine (Tropisk medicin)

Paediatrics (Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter) redigera

 • Paediatric cardiology (Barn- och ungdomskardiologi)
 • Paediatrics (Barn- och ungdomsmedicin)
  • Child mental health
  • Community child health (Pediatrisk närhälsa)
  • Neonatal medicine (Neonatalogi)
  • Paediatric allergy, immunology and infectious diseases (Barn- och ungdomsallergologi, immunologi och infektionssjukdomar)
  • Paediatric clinical pharmacology and therapeutics (Barn- och ungdomsmedicinsk klinisk farmakologi och terapi)
  • Paediatric diabetes and endocrinology (Barn- och ungdomsdiabetologi och endokrinologi)
  • Paediatric emergency medicine (Barnakutsjukvård)
  • Paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition (Barn- och ungdomsgastroenterologi, hepatologi och nutrition)
  • Paediatric inherited metabolic medicine (Barn- och ungdomsmetabolisk medicin)
  • Paediatric intensive care medicine (Barn- och ungdomsintensivvård)
  • Paediatric nephrology (Njursjukdomar hos barn och ungdomar)
  • Paediatric neurodisability
  • Paediatric neurology (Barn- och ungdomsneurologi)
  • Paediatric oncology (Barn- och ungdomsonkologi)
  • Paediatric palliative care medicine (Barnpalliativ vård)
  • Paediatric respiratory medicine (Lungsjukdomar hos barn och ungdomar)
  • Paediatric rheumatology (Barn- och ungdomsreumatologi)

Pathology (Patologiska specialiteter) redigera

 • Chemical Pathology (Kemisk patologi)
  • Metabolic medicine (Metabolisk medicin)
 • Diagnostic neuropathology (Diagnostisk neuropatologi)
 • Forensic histopathology (Rättsmedicin)
 • Haematology (Hematologi)
 • Histopathology (Patologi)
  • Cytopathology (Cytopatologi)
 • Medical microbiology (Klinisk mikrobiologi)
 • Medical microbiology and virology (Klinisk mikrobiologi och virologi)
 • Medical virology (Klinisk virologi)
 • Paediatric and perinatal pathology (Barn- och fosterpatologi)

Psychiatry (Psykiatriska specialiteter) redigera

 • Child and adolescent psychiatry (Barn- och ungdomspsykiatri)
 • Forensic psychiatry (Rättspsykiatri)
 • General adult psychiatry (Allmän vuxenpsykiatri)
  • Liaison psychiatry
  • Rehabilitation psychiatry (Rehabiliteringspsykiatri)
  • Substance misuse psychiatry (Beroendemedicin)
 • Medical psychotherapy (Medicinsk psykoterapi)
 • Old age psychiatry (Äldrepsykiatri)
  • Liaison psychiatry
 • Psychiatry of intellectual disability (PID) (Utvecklingsstörningspsykiatri)

Surgery (Kirurgiska specialiteter) redigera

 • Cardiothoracic surgery (Thoraxkirurgi)
  • Congenital cardiac surgery (Pediatrisk thoraxkirurgi)
 • General surgery (Allmänkirurgi)
 • Neurosurgery (Neurokirurgi)
 • Oral and maxillofacial surgery (Oral och maxillofacial kirurgi, kräver även tandläkarlegitimation)
 • Otorhinolaryngology (Öron-, näs- och halssjukdomar)
 • Paediatric surgery (Barn- och ungdomskirurgi)
 • Plastic surgery (Plastikkirurgi)
 • Trauma and orthopaedic surgery (Ortopedi)
 • Urology (Urologi)
 • Vascular surgery (Kärlkirurgi)

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera