Intensitet är inom fysik olika storheter. I vågrörelselära är intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud.

Intensitet
Grundläggande
DefinitionEnergi per tid per areaenhet, det vill säga yteffektdensitet
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetW·m-2 = kg·s-3
SI-dimensionM·T-3